1. Bediende landen

Santi-shop souhaite être présent pour vous peu importe à vous vous trouvez et c'est pourquoi nous livrons dans le monde entier. Si lors de votre commande, votre pays n'apparait pas ou ne propose pas de frais de livraison veuillez  contact met ons op.

2. Verzending of afhaling

Er zijn één tot drie opties mogelijk, in functie van het leveringsadres:

  • afhaling door de klant in Luxemburg
  • verzending door pakketdienst (DPD, DHL, UPS, GLS)
  • verzending door postonderneming (Colissimo, Delivengo, Mondial Relay)

Uw pakje is ter beschikking of verzendklaar ten laatste één werkdag na bestelling indien alle gevraagde producten in voorraad zijn.

Bij uw bestelling worden u enkel de mogelijke leveringsopties aangeboden. U mag dus eventueel een optie uitkiezen naargelang uw voorkeur. 

ATTENTION : Des frais de douane et de TVA peuvent être réclamés par certains pays en dehors de l'Union Européenne. Ces frais sont à votre charge. Prière de vous renseigner auprès des autorités locales.

 ATTENTION : L'adresse de livraison ne peut pas être une Boite Postale (B.P.) lorsque le colis est remis contre signature. Dans tous les cas assurez-vous que votre maison, sonnette et boîte aux lettres sont clairement identifiées pour que le livreur puisse effectuer la livraison sans problème. Si un digicode (code porte) est nécessaire pour permettre la livraison, merci de le fournir lors de la commande.

Is uw adres een gehucht of buurtschap (zonder straatnaam en/of straatnummer) gelieve bij de bestelling een telefoonnummer te geven waarmee de bezorger met u contact kan nemen om de weg te vragen. Sommige leveringsondernemingen of hun outsourcing-leveringsondernemingen maken er echter niet automatisch gebruik van, zodat u absoluut uw pakket online moet navolgen om zo snel mogelijk te reageren als zich een probleem voordoet, hetzij door contact op te nemen met het leveringsbedrijf indien dit in de online navolging wordt aanbevolen, hetzij met Santi-shop. 

In elk geval is het aangeven van een telefoonnummer altijd een waardevol hulpmiddel om u te contacteren in geval van problemen.

2.1 Afhaling door de klant

Vous venez chercher votre commande à CONTERN (Luxembourg) chez LuxRoutage. Lorsque vous choisissez cette option l'adresse de LuxRoutage apparaît automatiquement comme adresse de livraison. Dès réception du mail de Santi-shop confirmant que votre commande est prête pour enlèvement vous avez cinq jours ouvrables pour venir l’enlever et ce entre 6h00 et 18h00.

Wordt uw bestelling in die tijd niet afgehaald wordt ze geannuleerd, terug in de voorraad opgenomen en 5 € (excl. BTW) kosten worden u aangerekend.

2.2 Pakketdienst onderneming (DPD, DHL, UPS)

De pakketdienst ondernemingen bieden leveringstermijnen van één tot vier werkdagen voor de Europese landen (DPDDHL standardUPS standard, GLS).

Le prix est fonction du pays de destination et du poids du colis. Les colis partent normalement chaque jour du lundi au vendredi en milieu d'après-midi.

Een e-mail informeert u over de overhandiging van uw bestelling aan de transporteur en geeft u een link naar de online opvolging (tracking & tracing). U krijgt ook informatie-e-mails bij elke scan van uw pakje om u te informeren over zijn toestand.

Het pakje is beperkt tot 30 kg en geïdentificeerd door een streepjescode (barcode).

Een pakje dat niet werd afgehaald en naar Santi-shop terugkomt wordt Santi-shop aangerekend tegen de volledige prijs van de verzending plus 2 euro. Dit bedrag wordt afgetrokken van het terug te betalen bedrag voor geretourneerde producten.

2.3 Postverzending (Colissimo, Delivengo, Mondial Relay)

De leveringstermijnhangt af van het bestemmingsland. 

Le prix est fonction du pays de destination et du poids du colis. Les colis partent normalement chaque jour du lundi au vendredi en milieu d'après-midi.

 Een e-mail informeert u over de overhandiging van uw bestelling aan de Franse post en geeft u een link voor de online opvolging. U krijgt ook informatie-e-mails bij elke scan van uw pakje om u te informeren over zijn toestand (Colissimo).

Colissimo is een verzendingswijze met vervolging en verzekering die verzendingen met een gewicht tot maximaal 30 kg toelaat. Een begrenzing die voor sommige landen lager ligt. In FR, AT, DE, GB, LU, NL en buiten de EU (behalve CH) wordt het pakje mits ondertekening afgeleverd. In Zwitserland en in de andere landen van de EU wordt het pakje zonder ondertekening van de ontvanger. De aanduiding van de aflevering in de online opvolging (tracking and tracing) fungeert dan als bewijs van aflevering.

Santi-shop S.àr.l. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende kosten of problemen of langere leveringstermijnen te wijten aan de plaatselijke instanties en reglementen.

3. Wat gebeurt er bij afwezigheid van de geadresseerde bij levering van het pakje?

Ce qui se passe en cas d'absence dépend du pays de livraison. Renseignez-vous auprès du bureau de poste ou sur le site internet de l'entreprise. Un avis de passage sera généralement dans votre boite au lettre.


4. Leveringsprobleem

Santi-shop verzorgt heel bijzonder de verpakking van uw bestelling om alle schade tijdens het vervoer te vermijden. Helaas kan een probleem gedurende het vervoer nooit volledig uitgesloten worden.

S'il y a eu des produits endommagés et rendus inutilisables informez Santi-shop par  courrier électronique  endéans les 24 heures en mentionnant dans le sujet votre numéro de commande et du code-barres du colis (si applicable). Veuillez décrire le problème, joindre les photos ainsi qu'une copie/compte-rendu de la plainte introduite auprès du transporteur.

Wij zullen samen met het transportbedrijf al het mogelijke doen om het probleem zo snel mogelijk te regelen.
Na inwilliging van de klacht door het transportbedrijf zullen wij u de prijs van het vernietigde product terugbetalen.

Enkel producten die onbruikbaar of ongeschikt voor consumptie gemaakt werden zullen in aanmerking voor terugbetaling kunnen komen. Andere terugbetalingsklachten zullen als niet ontvankelijk beschouwd worden.

5. Niet ontvangen pakjes

Na de zending door Santi-shop van de e-mail met de verzendingsparameters van uw bestelling beschikt u over een maximum termijn van 20 dagen voor Europa en 40 dagen buiten Europa om Santi-shop een niet ontvangen pakje te melden. Na deze termijn zal elk bezwaar als niet ontvankelijk beschouwd worden.

BELANGRIJK: vergeet a.u.b. niet de toegezonden link te gebruiken om uw pakket te lokaliseren, zijn etappes en eventuele leveringsproblemen na te volgen .

Niet ontvangen of niet afgehaalde pakjes wegens tekort aan verzendingsopvolging door de klant zullen onderworpen worden aan de in de "AV" beschreven procedure. "Algemeene Verkoopsvoorwaarden".

Indien de online opvolging een probleem vermeldt of onvolledig is, gelieve Santi-shop zo snel mogelijk een e-mail toe te zenden met titel "Pakket nn-xxxxx niet ontvangen". Het Santi-shop team zal zich inspannen om u te helpen uw pakket te lokaliseren.

Indien het pakket niet wordt teruggevonden zal Santi-shop u terugbetalen of een nieuw pakket toesturen zodra het niet gevonden pakket als verloren wordt beschouwd.

6. Opvolging van de bestelling

Vous recevrez un e-mail vous informant de l'état d'avancement de votre commande. Si vous ne recevez pas ce courrier, vérifiez l'exactitude de l'adresse de courrier électronique utilisée pour vous identifier ainsi que vos spam.  Pour toute information complémentaire sur le suivi de votre commande: contacteert ons.


Mise à jour en 2024.

Heureux de vous compter parmi nos clients Santi-shop