Article 1 : Objet

Deze algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de contractuele relaties tussen de vennootschap Santi-shop S.àr.l. en haar klanten Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Luxemburgse "Consumentenwetboek", wet van 8 april 2011.

Elke bestelling die op Santi-shop wordt uitgevoerd betekent de acceptatie van deze voorwaarden.

In geval van verschil tussen de Franse en de andere versies, is de Franse versie van toepassing.

Article 2 : Prix

De aangeduide prijzen zijn BTW inbegrepen en worden op 2 decimalen afgerond. Indien u voldoet aan de voorwaarden om zonder BTW te kopen en een sessie op uw naam geopend werd dan verschijnen de prijzen exclusief BTW.

De basisprijzen zijn in Euro uitgedrukt en de facturering wordt altijd in Euro opgesteld. Indien u een andere valuta kiest worden de aangeduide prijzen louter indicatief. Ze steunen op de wisselkoers van de dag en kunnen verschillen van de wisselkoers die uw bank zal toepassen bij het debiteren van uw rekening.

De leveringkosten verschijnen bij de bestelling vooraleer deze gevalideerd wordt.

Santi-shop S.àr.l. behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk gewenst moment te wijzigen maar de producten zullen u gefactureerd worden op basis van de tarieven die op het moment van de registratie van uw bestelling gelden.

De producten blijven eigendom van Santi-shop S.àr.l. tot wanneer de prijs en kosten volledig betaald zijn. De betaalde bedragen zullen nooit als waarborg of voorschot kunnen beschouwd worden.

Article 3 : Paiement

Alle bestellingen zijn betaalbaar in Euro. De aangeboden opties, in functie van het land, zijn:

 • beveiligde betaling op Internet door middel van de kredietkaarten VISA en MASTERCARD

 • veilige betaling via smartphone/tablet dankzij de Digicash- applicatie

 • bankoverschrijving

 • contante betaling (exact bedrag); dit alleen voor de optie "Afhaling door de klant"

Als u per kaart betaalt, zal uw rekening niet bij de bestelling, maar enkel bij de verzending, of de dag daarvoor, van het pakje gedebiteerd worden. Bij de bestelling wordt de geldigheid van de kaart gecontroleerd en het bedrag wordt door uw bank geblokkeerd tot de daadwerkelijke betaling.

Met de Digicash-applicatie kunt u op een zeer eenvoudige en veilige manier een overschrijving doen van uw rekening naar de rekening van Santi-shop. Tijdens uw bestelling, bij de kassa, genereert Santi-shop op het scherm een QR Code Digicash die de gegevens van uw factuur bevat.

 • Computerbestelling: scan de QR-code met uw smartphone/tablet en valideer het bedrag.

 • Bestellen bij een smartphone/tablet: Klik op de QR-code.

De betaling is vrijwel direct, dus u ontvangt uw bestelling net zo snel als wanneer u met een creditcard zou betalen.

De Digicash-applicatie voor smartphone/tablet wordt momenteel alleen door Luxemburgse banken aangeboden. Wilt u er ook gebruik van maken? Bied het dan aan bij uw bank of open een rekening bij een Luxemburgse bankpartner van Digicash.

Indien u per bankoverschrijving betaalt vanuit een land van de SEPA zone (Single European Payments Area), gelieve de keuze "gedeelde kosten" (ook SHA genoemd, voor "shared") te nemen. Om per bankoverschrijving te betalen vanuit een land buiten de SEPA zone, gelieve contact op te nemen met Santi-shop. Uw bestelling zal in behandeling genomen worden na ontvangst van het gefactureerde bedrag . Het bankrekeningnummer waarop per bankoverschrijving te storten is verschijnt op het scherm bij de bevestiging van de bestelling en ook in de opdrachtbevestiging e-mail die wordt verzonden. U kunt de gegevens over de bankrekening van Santi-shop ook in uw Santi-shop Account "  Mijn account/meldt u zich aan  " / "Mijn drie laatste bestellingen" terugvinden door op de betrokken bestelling te klikken.

Indien de bankoverschrijving niet binnen de drie werkdagen na de datum van de bestelling toegekomen is, zal deze zonder voorafgaande informatie geannuleerd worden. Komt de bankoverschrijving echter na de 3 werkdagen toch toe, zal de bestelling gereactiveerd worden. Indien alle bestelde producten nog voorhanden zijn zullen ze zo snel mogelijk opgezonden worden. Zijn een paar producten uitverkocht maar nog verkrijgbaar binnen de 10 werkdagen dan wordt de bestelling opgestuurd zodra deze terug ter beschikking staan. Zijn er uitverkochte producten die niet binnen de 10 werkdagen bij Santi-shop kunnen geleverd worden dan wordt de bestelling zonder deze laatsten verstuurd en hun waarde zal aan de aankoopbonnen van de klant toegevoegd worden.

Een zending tegen vergoeding of cheques worden niet aanvaard ( zeer hoge bankkosten ).

Article 4 : Sécurisation

Wij hebben de e-betaling oplossing PayPlug gekozen welke uw beveiligde betalingen per kredietkaart op internet ten laste neemt. De hele behandeling van de financiële transactie vindt aldus plaats op de servers van " PayPlug " en blijft zo buiten de site van Santi-shop. Dit waarborgt u een totale veiligheid. Santi-shop S.àr.l. kan de cijfers van uw bankkaart noch lezen, noch opslaan.

PayPlug controleert de geldigheid van uw kaart en informeert u van de aanvaarding of de weigering van de transactie. In geval van aanvaarding, wordt de bestelling gevalideerd. In geval van weigeringen (geweigerde kaart, fout bij het invoeren van de kaartgegevens…), brengt het systeem u terug op een Santi-shop spagina dat u 3 opties aanbiedt: de betaling per kaart opnieuw proberen, een andere betalingswijze kiezen, de bestelling annuleren.

Une commande douteuse se verra appliquer une procédure particulière pour éviter tout risque de fraude à la carte de crédit ou tout autre type de fraude.

Article 5 : Disponibilité des produits

Het systeem zal u verwittigen als u een product in een hogere hoeveelheid tracht te bestellen dan in voorraad beschikbaar is. Hierdoor kunt u de beschikbare hoeveelheid bestellen en aldus vermijden op een levering bij Santi-shop te moeten wachten.

Daar sommige bedrijven regelmatiger bij ons leveren dan anderen kunt u bepaalde producten eveneens bestellen in een hogere hoeveelheid dan in voorraad beschikbaar is. In dit geval zal de totale bestelling verzonden worden direct na ontvangst van de ontbrekende producten en dit, in het algemeen, binnen de 2 weken na ontvangst van uw betaling. (Dit is echter alleen mogelijk buiten de jaarlijkse sluitingsperiode van onze leveranciers.)

In het geval een besteld product niet beschikbaar is bij onze leveranciers, zullen wij u zo spoedig mogelijk per e-mail verwittigen en uw eerste bestelling aanpassen aan de uiteindelijke hoeveelheid beschikbare producten. Hebt u met een kredietkaart betaald dan zal enkel het juiste bedrag van uw bankrekening ontnomen worden.

Om vergissingen te vermijden bedraagt de maximum toegelaten hoeveelheid bij een bestelling 25 eenheden per artikel. Wenst u meer dan 25 eenheden van een artikel te bestellen, gelieve ons een e-mail.

Article 6 : Commande

De bestellingen kunnen slechts op de websites van Santi-shop gebeuren.

Uw bestelling wordt slechts aanvaard na betaling van het bedrag door een van de hierboven beschreven middelen.

Santi-shop S.àr.l. bericht ontvangst van uw bestelling en uw betaling door een E-mail naar uw facturatieadres. Deze E-mail bevat de voorlopige factuur. Een andere e-mail wordt u toegezonden bij ontvangst van uw bankoverschrijving. Een leveringsbon wordt in het pakje met de bestelde producten bijgevoegd en de definitieve factuur wordt u per e-mail toegezonden na verzending van het pakje.

De betaling van uw bestelling impliceert de acceptatie, ten volle en zonder voorbehoud, van deze bestelling alsmede van al deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Het overzicht van al uw bestellingen wordt gearchiveerd en is u altijd toegankelijk door de functie " Mijn account/meldt u zich aan  " .

Article 7 : Annulation de commande par Santi-shop

Santi-shop behoudt zich het recht voor een bestelling te annuleren voor een klant waarmee er een geschil betreffende de betaling van een voorafgaande bestelling zou bestaan, in geval van twijfel aangaande de geldigheid van de gebruikte kredietkaart of van weigering van de betalingsvergunning voor deze kaart vanwege de officieel geaccrediteerde instanties.

Si l'enlèvement à domicile n'est pas effectué comme convenu de commun accord ou si le virement bancaire n'est pas reçu dans les trois jours ouvrés après la date de la commande, celle-ci sera annulée sans information préalable.

Article 8 : Signature électronique

Uw "klik" op "bestelling bevestigen" vormt een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde geldigheidswaarde heeft als een handgeschreven handtekening.

Article 9 : Preuve de la transaction

De computeriseerde registers, die in de informaticasystemen van de vennootschap Santi-shop S.àr.l en diens host server onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard, zullen beschouwd worden als bewijzen van de mededelingen en de bestellingen die zich tussen de partijen hebben voorgedaan en enkel deze gegevens zijn rechtsgeldig in geval van geschil.

L'archivage des bons de commande et des factures est effectué sur un support fiable et durable pouvant être produit à titre de preuve.

Les données enregistrées par le système de paiement PayPlug constituent la preuve des transactions financières.

Article 10 : Qualité et conformité des produits

Indien ondanks alle interne controles een vergissing voorkomt of een product niet in overeenstemming blijkt in natuur of in kwaliteit ten opzichte van de aanwijzingen die op de bestellingsbon voorkomen, gelieve ons ervan te informeren  uiterlijk de eerste werkdag die de levering volgt. Elk bezwaar dat na deze termijn wordt geuit, zal verworpen worden.

Geeft altijd uw personalia, contactgegevens, het factuurnummer evenals de referenties van het product die op de factuur voorkomen. Het niet-conforme product zal zonder kosten terugbetaald of uitgewisseld worden als het blijkt dat er wel vergissing aan onze kant was.

Santi-shop S.àr.l. zal u mogen vragen haar de betrokken producten terug te sturen. De retourkosten zullen u vergoed worden op basis van een bewijsstuk dat in het pakje moet bijgevoegd worden. Evenwel zal het bedrag van de vergoeding van de retourkosten het bedrag van de verzendkosten, die voor dit of deze producten werden gefactureerd, niet kunnen overschrijden.

Enkel het terugsturen dat door onze klantendienst wordt gevraagd, zal aanvaard worden en zal terugbetaald kunnen worden.

Terugsturen, uitwisseling of vergoeding zullen slechts voor volledige producten uitgevoerd kunnen worden, in hun oorspronkelijke toestand (verpakking, toebehoren), en samen met een kopie van de factuur.

Elk bezwaar dat niet in overeenstemming met de hierboven bepaalde regels en binnen de verleende termijnen wordt uitgevoerd, zal niet in aanmerking kunnen genomen worden en zal de vennootschap Santi-shop S.àr.l. van elke aansprakelijkheid ten opzichte van zijn klant losmaken.

Article 11 : Livraison

Voir Livraison .

Article 12 : Droit de rétractation

U beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de levering van uw bestelling om te herroepen en het product dat u niet meer zou wensen terug te sturen. Het is onontbeerlijk Santi-shop S.àr.l. per  courrier électronique  te verwittigen en op zijn akkoord te wachten alvorens het product terug te sturen. De prijs van het teruggestuurde product, na aftrek van de kortingen en aankoopbonnen, zal u terugbetaald worden op de door u bij de betaling gebruikte bankrekening, binnen de 15 dagen na zijn ontvangst door Santi-shop S.àr.l.. De verzendkosten heen en terug blijven u ten laste.

Adresse de retour des Produits :


Santi-shop Service rétractation

c/o LuxRoutage

Bât. ILEX

11 rue Paul Rischard

L-5324 CONTERN

Grand-Duché de Luxembourg


Dit herroepingsrecht zal slechts aanvaard kunnen worden voor nieuwe producten, in hun oorspronkelijke toestand (verpakking, toebehoren,…) samen met de leveringsbon. Worden niet teruggenomen: producten die gebruikt werden of onvolledig, beschadigd of vervuild teruggezonden worden, alsook, om redenen van veiligheid en hygiëne, oorspronkelijk niet verzegelde producten (zoals bijvoorbeeld de meeste cosmetica producten). Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor producten in promotie, voedingsmiddelen, boeken, producten besteld op specifieke aanvraag van de klant en producten die besteld worden in meer dan 3 exemplaren.

Aucun envoi en contre-remboursement ne sera accepté, quel qu'en soit le motif.

Article 13 : Colis non réclamé

Wanneer een pakje met verzoek "afhaling door de klant" niet binnen de 5 werkdagen wordt afgehaald zal de bestelling geannuleerd worden. Wordt dan terugbetaald: het bedrag van de betaalde producten minus 5 euro (exclusief BTW) voor de administratieve en verpakkingskosten.

Lorsqu'un colis est retourné à Santi-shop sans avoir été réceptionné par le client les actions suivantes sont prises.

 • Santi-shop opent het pakje en controleert de producten.

 • Santi-shop informeert de klant over de terugkeer van zijn bestelling en de staat der producten.

 • Terugbetaling vanwege Santi-shop gebeurt voor de waarde van de herverkoopbare producten waarvan restituties en kortingen, die bij de bestelling toegestaan werden, afgetrokken worden, alsook een waarde van 5 Euro's (excl. BTW) voor de administratieve kosten.

Les frais de retour potentiels facturés à Santi-shop par le transporteur sont à la charge du client.

Article 14 : Responsabilité

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Luxemburgse wetgeving en met de normen van toepassing in het Groothertogdom Luxemburg. De aansprakelijkheid van Santi-shop S.àr.l kan niet betrokken worden in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de producten worden geleverd. Het ligt aan u om bij de plaatselijke autoriteiten de mogelijkheden van invoer of gebruik te controleren voor de producten die u wenst te bestellen.

Een pakket dat door de douane geweigerd wordt (onder andere als gevolg van verboden import) en terug naar Santi-shop wordt verzonden, zal zover mogelijk aan de klant worden terugbetaald. Alleen verkoopbare producten zullen worden terugbetaald, speciale producten of grote hoeveelheden besteld op uitdrukkelijk verzoek van de klant worden niet terugbetaald. Verzendkosten, toegekende verminderingen en 5 € (exclusief BTW) voor de verpakkings- en administratieve kosten zijn ten laste van de klant.

Les images, textes, graphismes, informations et caractéristiques illustrant les produits présentés ne sont pas contractuels et sont donnés à titre purement indicatif pour vous aider dans votre choix. En conséquence, la responsabilité de Santi-shop S.àr.l. ne saurait être engagée en cas d'erreur ou d'omission sur lesdits images, textes, graphismes, informations et caractéristiques.

Santi-shop S.àr.l. kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering van het koopcontract te wijten aan een voorraadtekort of een niet beschikbaar-zijn van het product bij zijn leveranciers, een geval van overmacht, een storing of een totale of gedeeltelijke staking in het bijzonder van de posterijen en de vervoer- en/of communicatiemiddelen, een overstroming, een brand.

Santi-shop S.àr.l. ne peut être reconnue responsable de tout dommage lié à un service de la société de l'information, notamment :

 • introductie in de computer van de Klant van computervirussen die zich door het netwerk Internet verspreiden,

 • foutief gebruik van de website,

 • reproductie en het ongeoorloofd gebruik van een element van de website,

 • onderschepping van de gegevens ten gevolge van een softwarepiraterij,

 • niet krijgen van of niet lezen/reageren binnen maximum één week na verzending van/op de door Santi-shop opgestuurde e-mails.

Article 15 : Garantie

De producten die op Santi-shop worden gekocht, geven recht op de wettelijke garantie van verborgen gebreken overeenkomstig artikel 1641 van de burgerlijke Code. Om van de garantie van de producten te kunnen genieten is het onontbeerlijk de aankoopfactuur te bewaren.

De garantie dekt niet:

 • de gebreken en hun gevolgen verbonden aan het niet conforme gebruik van het product.

 • de gevolgen verbonden aan de overschrijding van de uiterste vervaldatum van het product en ongepaste bewaarcondities.

Santi-shop S.àr.l. verbindt zich ertoe om de producten met gebreken of niet-conforme producten uit te wisselen (in het kader van de vermelde garantie) of terug te betalen. Elke terugkeer zal de procedure volgen die in artikel 10 " Kwaliteit en conformiteit van de producten" word beschreven ".

Article 16 : Litiges - droit applicable et juridictions compétentes

Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit luxembourgeois.

Les juridictions luxembourgeoises ont compétence exclusive pour connaître de tout litige.

Article 17 : Modifications

Santi-shop S.àr.l. se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes Conditions Générales de Vente. Ces adaptations et modifications seront immédiatement portées à la connaissance de l'acheteur par une mise à jour en ligne.

Si vous vous êtes abonné à la lettre d'information vous serez automatiquement informé de toute modification importante.

Article 18 : Cookies

Tijdens uw bezoek op onze website wordt een cookie gecreëerd en op uw computer geïnstalleerd. Het is noodzakelijk voor de goede werking van de site en bestaat slechts tijdens de tijd van uw verblijf op de site. Het is die cookie die de inhoud van uw mandje onthoudt en u identificeert als zijnde de persoon die deze uitwisselingssessie met Santi-shop heeft geopend. Het voorkomt dat een andere persoon uw plaats zou innemen. Gelieve dus het gebruik van cookies tijdens uw bezoek op onze site toe te laten.


We kijken er naar uit u te mogen bedienen.

Laatste update:  01/05/2020.