Siège social 

Santi-shop S.àr.l. 

24 rue de Neudorf 

L-3937 MONDERCANGE 

Grand-Duché de Luxembourg 

Tél : +32/10.23.33.54


Société à responsabilité limitée au capital de 12.500 EUR 

Gérant : Xavier SCHMITZ 

Autorisation ministérielle n° 115155 

R.C.S. Luxembourg : B123234 

N° de TVA intra-communautaire : LU21545878 

Enregistrement à la CNPD : T004819, T004820, R004386 

Pour la France, SIRET : 82830762900018 - TVA : FR82828307629


Avis de désengagement de responsabilité

De inlichtingen en informatie gegeven op Santi-shop hebben als enig doel inlichtingen te verstrekken aan de bezoekers van de website. Deze inlichtingen en informatie vormen in geen geval een behandelingsaanbeveling (preventief of curatief), voorschrift of diagnose en mogen ook niet als zodanig beschouwd worden.

In geval van belangrijke misselijkheid of ziekte, raadpleegt eerst een arts of mensen die tengevolge van hun beroep in staat zijn uw gezondheidstoestand na te gaan.

Hoewel Santi-shop BV met voorzicht en vlijt handelt betreffende de juistheid van de inlichtingen beschikbaar gemaakt op Santi-shop, dragen Santi-shop, Santi-shop BV, haar werknemers, leiders en vennoten geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de gevolgen die het gebruik van deze inlichtingen en van de producten zou kunnen hebben.


Responsabilités et engagements de Santi-shop BV

Wij proberen alle informatie verspreid op deze website up to date te houden om de juistheid ervan te waarborgen. Niettemin kunnen wij ze niet garanderen. Bedankt om ons elke vergissing of verzuim aan te duiden aan de hand van ons contactformulier .

De sites die direct of indirect met ons worden verbonden, staan niet onder de controle van Santi-shop BV.. Bijgevolg neemt Santi-shop BV geen enkele verantwoordelijkheid op voor de inhoud of producten en diensten die er voorgesteld kunnen worden, noch voor wat hun naleving van de reglementaire gerechtelijke procedures betreft. De links met andere sites worden slechts gerieflijkheidshalve geleverd en impliceren geen enkele borg wat hun inhoud betreft.


Copyright

Heel deze website valt onder het rechtsgebied van de geldende wetgevingen aangaande auteursrechten en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten voor de inhoud van deze site zijn voorbehouden.

Het gebruik en de reproductie voor niet-private doeleinden van het geheel of een deel van deze site op om het even welk medium zijn stellig verboden buiten uitdrukkelijke toelating van Santi-shop BV.


Bescherming van de gegevens

Santi-shop BV waakt over de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens van de internauten die haar website bezoeken, door de gerechtelijke procedure te eerbiedigen die op dit gebied de overhand heeft.

De eenvoudige raadpleging van de site Santi-shop, zonder bestelling of vrijwillige registratie van gegevens, heeft geen enkele registratie van persoonlijke gegevens in de database van Santi-shop tot gevolg.


Oorsprong van de gegevens

De gegevens die in onze database worden verzameld, kunnen slechts afkomstig zijn van de vrijwillige registratie van uw persoonlijke gegevens door inschrijving als klant of door het contactformulier te gebruiken.


Vertrouwelijkheid

Deze persoonlijke informaties zijn vertrouwelijk en worden aan geen enkele handelsmaatschappij of andere organisatie buiten Santi-shop S.àr.l. afgestaan.


Gebruik en bewaring

Deze gegevens worden slechts gebruikt door onze interne diensten voor de behandeling van uw bestellingen en om de communicatie te versterken en te verpersoonlijken in het bijzonder bij de nieuwsbrief. Uw gegevens worden gedurende tien jaar na uw laatste bestelling bewaard.


Toegangsrecht

Overeenkomstig hoofdstuk VI van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van de personen ten opzichte van de behandeling van de persoonsgegevens (zie onder legilux) beschikt u over bepaalde rechten, waarvan namelijk het toegangsrecht tot de u aangaande informatie en een rechtstellingsrecht voor onjuiste informatie.

Wilt u deze rechten uitoefenen, dan kunt u de gegevens die u betreffen controleren en rechtstellen op de bladzijde " Mijn account" of ons een e-mail verzenden.

De databases en behandelingen van de persoonlijke gegevens werden aan CNPDbekendgemaakt en onder de nummers T004819, T004820 en R004386 registreerd.


Onlinegeschillenbeslechting

Het UE reglement n° 524/2013 heeft de websiteODRvoorzien om, bij probleem met een online-aankoop, het geschil op deze site buiten de rechtbank op te lossen.


Laatste update: 01/05/2020.

Heureux de vous compter parmi nos clients