Artikel 1: Wie is de "Verwerkings-Verantwoordelijke"?

In de zin van de toepasselijke voorschriften is de Santi-shopmanager de verantwoordelijke van de verwerking van gegevens die u betreffen en door Santi-shop verzameld worden.

Artikel 2: Welke categorieën gegevens worden door Santi-shop verwerkt?

 • Persoonlijke identificatiegegevens: titel, voornaam, achternaam, e-mailadres, verjaardag.

 • Leveringsgegevens: afleveradres, factuuradres, telefoonnummer.

 • Bestelgegevens: productnaam en -aantal, betaalmethode, leveringswijze.

 • Aansluitingsgegevens van de site: ip-adres, uur, weergegeven pagina, kenmerken van het gebruikte apparaat/browser om zich aan te sluiten, duur van de verbinding, enz..

 • Gegevens opgenomen in e-mails die u ons toestuurt.

Artikel 3: Hoe verkrijgen en gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • de correcte uitvoering van het verkoopcontract tussen u en Santi-shop tot de levering van uw bestelling

 • de presentatie, tijdens het bestelproces, van producten die mogelijk interessant voor u zijn

 • het verzenden van navolgingsinformatie voor uw bestelling

 • het verzenden van e-mails in verband met uw handelingen, met wijzigingen in uw aankoopbonnen-rekening, met uw verjaardag

Wij verzamelen en verwerken de aansluitingsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • interne statistieken over bezoek en gebruik van onze website

 • het optimaliseren van de werking van de website (beveiliging, probleemanalyse, misbruik blokkeren)

De e-mails die u ons stuurt, worden behandeld als eenvoudige e-mails. Ze zijn niet gekoppeld aan uw klantaccount in een database.

Artikel 4: Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Uw persoonlijke gegevens:

 • Santi-shop : alle gegevens.

 • De onderaannemer die inpakt en verzendt: uw naam, adres, telefoonnummer, bestellingsinhoud, verzendwijze, e-mailadres, en, bij verzending buiten de EU, factuur.

 • De onderaannemer die de pakket-tracking e-mails verzendt : uw naam, adres, telefoonnummer, verzendwijze, e-mailadres.

 • Vervoerders: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en, bij verzending buiten de EU, factuur.

 • Douane of andere lokale autoriteiten indien van toepassing: alle wettelijk vereiste gegevens op de facturen.

Aansluitingsgegevens:

 • Santi-shop.

E-mails :

 • Santi-shop.

 • Indien nodig kan de inhoud van uw (geanonimiseerde) e-mail, dat wil zeggen uw vraag, worden doorgestuurd naar onze leverancier of onderaannemer, indien deze de enige is die er een antwoord op zou kkunnen geven.

Artikel 5: Waar worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

Uw gegevens worden op virtuele servers in Duitsland opgeslagen en verwerkt. Een back-up wordt bewaard in de Santi-shop lokalen in Luxemburg. De gegevens die worden doorgegeven aan onze serviceproviders worden verwerkt door hun servers in Europa onder hun verantwoordelijkheid in overeenstemming met de GDPR.

Artikel 6: Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 • Uw account wordt 2 jaar na uw laatste geïdentificeerde aansluiting (login) bewaard. Indien u, nadat we u per e-mail gecontacteerd hebben, niet binnen 10 dagen antwoordt/reageert zal uw klantaccount verwijderd worden.

 • Facturen en bestellingen: 10 jaar in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 • Gedetailleerde aansluitingsgegevens: 2 jaar plus het lopende jaar

 • Statistische gegevens van aansluitingen: voor onbepaalde tijd. Deze laatste bevatten geen identificeerbare persoonlijke gegevens meer.

 • Algemene e-mails: maximaal één jaar.

 • E-mail met een gevoelige medische vraag: de tijd om u een antwoord te geven.

 • E-mail met betrekking tot een conflictueuze zaak (probleem i.v.m. levering, kwaliteit, ...): een jaar na de afhandeling van het geschil of de laatste e-mail die i.v.m. het geval werd uitgewisseld.

Artikel 7: Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bereiken, bijwerken of verwijderen?

Dit is alleen mogelijk indien uw Santi-shop-account bestaat. Daarom nodigen wij u uit deze éénmaal per jaar te controleren/updaten.


 • Uw persoonlijke gegevens: door in te loggen op uw Santi-shop-account. Wenst u een geregistreerde geboortedatum te wijzigen, neemt u a.u.b. contact met ons op.

 • Aansluitingsgegevens: daar deze gegevens anoniem zijn, kunnen ze niet geactualiseerd worden.

 • E-mails: geen update mogelijk, de verwijdering gebeurt door Santi-shop.

U heeft ook het recht op portabiliteit/overdraagbaarheid van persoonlijke gegevens die u in uw account heeft aangegeven, dit in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.


Laatste update: 01/05/2020.