info@santi-shop.eu 
  • |
  • Santishop
  •  
  • |
  •  +32(0) 10.23.33.50             

PETERSCHAP

Het succes van onze site is voornamelijk te wijten aan het "erover praten" bij de familie, de vrienden, de werk collegas of op internetforums en -blogs.

U bent dus onze belangrijkste publiciteit en wij hebben u, onze Klanten, dus willen bedanken!

1. Het principe

Voor elk petekind die u als peter aanduidt en een bestelling maakt op onze site, krijgt u en uw petekind een aankoopbon van een waarde van 5% van de aangekochte producten. Dit is van toepassing voor de twee eerste bestellingen van dit petekind.
U kunt natuurlijk een peterschap aangaan voor ontelbaar veel petekinderen.
Om u te helpen uw potentieel petekind tot aankoop te motiveren kunt u het eraan herinneren dat hoe meer het aankoopt hoe hoger zijn aankoopbonnen zullen zijn en tezelfdertijd ook de uwe.

2. Praktisch

Na zijn eigen klanten account op Santi-shop opgesteld te hebben zal uw petekind gedurende de bestelling, bij reeds gevuld mandje, uw peterschap code moeten invullen op de pagina " Mandje " , opdat u beiden van de 5% discount kunt profiteren. De discount wordt bij de verzending van de bestelling aan de aankoopbonnen rekeningen toegevoegd.

Na de validatie en de betaling van zijn bestelling krijgt u een E-mail die u bedankt voor de bestelling van uw petekind en u aanduidt:

  1. welke de waarde is van de bekomen aankoopbon
  2. welke de totale waarde is van uw nog niet gebruikte aankoopbonnen

Zodra u 2 betaalde bestellingen bij Santi-shop heeft wordt de waarde van de niet verbruikte aankoopbonnen automatisch van uw bestelling (tot een bonnenbedrag van 50% van de waarde van de bestelde producten) afgetrokken.
De waarde van uw aankoopbonnen kunt u nagaan in " Mijn account ".

3. Voorwaarden

Deze peterschap aanbieding is niet geldig in het geval peter en petekind dezelfde naam dragen en op hetzelfde adres wonen.
In geval van opzegging van de bestelling wordt de overeenstemmende aankoopbon geannuleerd.
De berekening van de waarde van de aankoopbon neemt promotie producten niet in rekening.

We kijken er naar uit u te mogen bedienen.

Laatste update: 01/05/2020.