LEVERING & NAVOLGING

Uw bestellingen worden aan de beste transporteurs toevertrouwd.

images/infobox/colissimo_logo.png images/infobox/dhl_logo.png images/infobox/DPD_logo.png images/infobox/ups_logo.png

Bediende landen

U kunt wereldwijd geleverd worden. Gelieve de lijst, die hieronder te ontvouwen is, te raadplegen om na te gaan of uw land erbij is. Zou dit niet het geval zijn, verwittigt u ons a.u.b. per E-mail.

country

Landen waar Santi-shop reeds leveringen verwezenlijkte: 86


Kaart vergroten

Verzending of afhaling

Er zijn één tot drie opties mogelijk, in functie van het leveringsadres:

 • afhaling door de klant in Luxemburg
 • verzending door pakketdienst (DPD, DHL, UPS)
 • verzending door postonderneming (Colissimo)

Uw pakje is ter beschikking of verzendklaar ten laatste één werkdag na bestelling indien alle gevraagde producten in voorraad zijn.

Bij uw bestelling worden u enkel de mogelijke leveringsopties aangeboden. U mag dus eventueel een optie uitkiezen naargelang uw voorkeur. Opgelet. Er kunnen douanekosten en BTW door bepaalde landen buiten de Europese Unie geëist worden. Deze kosten vallen ten laste van de koper. Best vraagt u meer informatie bij de plaatselijke autoriteiten.

De pakjes worden niet verzonden op zaterdag, zondag en volgenden legale feestdagen: voor 2017 maandag 25 december, dinsdag 26 december en voor 2018 maandag 1 januari, vrijdag 30 maart, maandag 2 april, dinsdag 1 mei, dinsdag 8 mei (alleen Franse post), donderdag 10 mei, maandag 21 mei, donderdag 31 mei, woensdag 15 augustus, woensdag 3 oktober, donderdag 1 november, dinsdag 25 december, woensdag 26 december.

OPGELET. Het afleveradres mag geen postbus zijn, als het pakje tegen handtekening wordt afgeleverd. Gelieve na te gaan dat uw huis, deurbel en brievenbus duidelijk geïdentificeerd zijn, zodat de bezorger de levering vlot kan uitvoeren. Indien een digicode (deur code) nodig is om de aflevering mogelijk te maken, gelieve deze dan bij de bestelling aan te geven. Is uw adres een gehucht of buurtschap (zonder straatnaam en/of straatnummer) gelieve bij de bestelling een telefoonnummer te geven waarmee de bezorger met u contact kan nemen om de weg te vragen. Sommige leveringsondernemingen of hun outsourcing-leveringsondernemingen maken er echter niet automatisch gebruik van, zodat u absoluut uw pakket online moet navolgen om zo snel mogelijk te reageren als zich een probleem voordoet, hetzij door contact op te nemen met het leveringsbedrijf indien dit in de online navolging wordt aanbevolen, hetzij met Santi-shop. In elk geval is het aangeven van een telefoonnummer altijd een waardevol hulpmiddel om u te contacteren in geval van problemen.

Optie 1. Afhaling door de klant.

U komt uw bestelling te CONTERN (Luxemburg) bij LuxRoutage afhalen.

Bij keuze van deze optie verschijnt automatisch het adres van LuxRoutage als leveringsadres.
Na ontvangst van de Santi-shop e-mail ter bevestiging dat uw bestelling klaar is voor afhaling heeft u drie werkdagen om haar tussen 6.00 en 18.00 uur af te halen. Wordt uw bestelling in die tijd niet afgehaald wordt ze geannuleerd, terug in de voorraad opgenomen en 5 € (excl. BTW) kosten worden u aangerekend.

Optie 2. Pakketdienst onderneming (DPD, DHL, UPS)

De pakketdienst ondernemingen bieden leveringstermijnen van één tot vier werkdagen voor de Europese landen (DPD, DHL standard, UPS standard). De prijzen hangen af van bestemmingsland en gewicht van het pakje. De pakjes vertrekken normaal elke dag (maandag tot vrijdag) in de loop van de namiddag. Een e-mail informeert u over de overhandiging van uw bestelling aan de transporteur en geeft u een link naar de online opvolging (tracking & tracing). U krijgt ook informatie-e-mails bij elke scan van uw pakje om u te informeren over zijn toestand.

Het pakje is beperkt tot 30 kg en geïdentificeerd door een streepjescode (barcode).

UPS. OPGELET. Een pakje dat niet werd afgehaald en naar Santi-shop terugkomt wordt Santi-shop aangerekend tegen de volledige prijs van de verzending plus 2 euro. Dit bedrag wordt afgetrokken van het terug te betalen bedrag voor geretourneerde producten.
Voor sommige postcodes is levering door UPS niet mogelijk; in dit geval gebeurt de verzending automatisch per Colissimo.

Voor UPS kunt u, indien beschikbaar bij u in de buurt, een access point UPS als afleveradres gebruiken. De Parcelshops DHL en DPD worden niet geaccepteerd als afleveradressen. Maar voor DPD kunt u de zending doorverwijzen naar een Parcelshop wanneer deze optie u wordt aangeboden op de DPD-navolgingssite. DPD zal normaal uw pakket, indien de ontvanger bij de levering afwezig is, automatisch deponeren in de dichtstbijzijnde Parcelshop.

Optie 3. Postverzending

De leveringstermijn hangt af van het bestemmingsland. De prijs is functie van het bestemmingsland en het gewicht van het pakje. De pakjes vertrekken normaal elke dag 's avonds, van maandag tot vrijdag. Een e-mail informeert u over de overhandiging van uw bestelling aan de Franse post en geeft u een link voor de online opvolging. U krijgt ook informatie-e-mails bij elke scan van uw pakje om u te informeren over zijn toestand (Colissimo).

Colissimo is een verzendingswijze met vervolging en verzekering die verzendingen met een gewicht tot maximaal 30 kg toelaat. Een begrenzing die voor sommige landen lager ligt. In FR, AT, DE, GB, LU, NL en buiten de EU (behalve CH) wordt het pakje mits ondertekening afgeleverd. In Zwitserland en in de andere landen van de EU wordt het pakje zonder ondertekening van de ontvanger. De aanduiding van de aflevering in de online opvolging (tracking and tracing) fungeert dan als bewijs van aflevering.

Delivengo is een verzendingswijze met vervolging, zonder verzekering en begrensd tot kleine pakjes van minder dan 2 kg. De aanduiding van de aflevering in de online opvolging (tracking and tracing) fungeert dan als bewijs van aflevering: geen ondertekening bij de aflevering voor de meeste landen. Enkel te gebruiken voor bestellingen van een gering bedrag. Deze verzendingswijze is goedkoper dan Colissimo, een weinig minder snel en met een minder regelmatige vervolging al naar gelang het land.

Santi-shop S.àr.l. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende kosten of problemen of langere leveringstermijnen te wijten aan de plaatselijke instanties en reglementen.

Het maximaal gewicht van de pakjes hangt van het land af (Colissimo). Het pakje wordt geïdentificeerd door een barcode.

wikisection

Wat gebeurt er bij afwezigheid van de geadresseerde bij levering van het pakje?

Optie 1. Levering door postonderneming

Wat gebeurt bij afwezigheid hangt af van het bestemmingsland. Neemt u informatie bij het postkantoor of de postbode. Deze laat gewoonlijk een berichtje in de brievenbus die u informeert dat een pakje voor u klaar staat. Verder worden u dan meest verschillende handelswijzen voorgesteld door de post:

 • naar het postkantoor gaan met het berichtje om uw pakje af te halen,
 • een tweede aflevering aanvragen op een vastgelegde datum,
 • het pakje laten afleveren op een ander adres (arbeidsplaats, familie, buur, vriend...),
 • het berichtje overhandigen aan een kennis die het pakje op het postkantoor zal kunnen afhalen,
 • het pakje naar een ander postkantoor laten verzenden, bijvoorbeeld vlak bij uw werk.

Optie 2. Levering door pakketdienst ondernemen (DPD, DHL, UPS)

Wat gebeurt bij afwezigheid hangt af van bestemmingsland en pakketdienst ondernemen. Best informeert u op de website van het pakketdienst ondernemen.

Leveringsprobleem

Santi-shop verzorgt heel bijzonder de verpakking van uw bestelling om alle schade tijdens het vervoer te vermijden. Helaas kan een probleem gedurende het vervoer nooit volledig uitgesloten worden.

De handtekening op de afleveringsbon of scanner van de transporteur betekent dat "de goederen werden afgeleverd in goede staat volgens het uiterlijk aspect van het pakket." Het is dus essentieel om de toestand van het pakket te controleren vóór de ondertekening. Indien de verpakking beschadigd is moet dit absoluut bij de ontvangst op de afleveringsbon of scanner van de transporteur (bijvoorbeeld: gescheurd, nat, verpletterd, gaatjes, enz. ....) vermeld worden. Geen klacht zal a posteriori door het transportbedrijf worden aanvaard indien er geen vermelding bij de ontvangst was.
Indien een beschadiging zichtbaar is neemt u a.u.b. foto's van het pakket (beschadigde zones) en, zo nodig, van de producten in het pakket vóór en gedurende het uitpakken, alsook van de beschadigde producten. Hoe meer bewijzen u ter beschikking heeft, des te gemakkelijker de terugbetaling zal gebeuren.
Werden producten beschadigd en onbruikbaar gemaakt, informeert u a.u.b Santi-shop per E-mail binnen de 24 uren en vermeldt u daarbij in de titel uw bestelnummer en, indien van toepassing, de barcode van het pakket. Beschrijft u a.u.b het probleem en voegt u de foto's alsook een kopie/weergave van de klacht die op de afleveringsbon of scanner van de transporteur werd vermeld.

Wij zullen samen met het transportbedrijf al het mogelijke doen om het probleem zo snel mogelijk te regelen.
Na inwilliging van de klacht door het transportbedrijf zullen wij u de prijs van het vernietigde product terugbetalen.

Indien bij het uitpakken blijkt dat een product beschadigd is moet de volgende procedure gevolgd worden.

 • Ophouden met het uitpakken en het beschadigde product terug op zijn plaats leggen in het kartonnen verzendpakje.
 • Het verzendingspakje in zijn geheel fotograferen zodat het beschadigd product duidelijk localiseerbaar is.
 • De producten verder één per één, beginnend met het beschadigde product, uit het verzendpakje halen en volgens dezelfde procedure complementaire foto's nemen indien er andere sporen van schade zijn.
 • Voor elk beschadigd product, een of meerdere foto's ervan nemen zodat daarmee duidelijk de omvang van de schade (verpakkingsdoosje, -fles of -zakje enz. ...) getoond wordt.
 • Ook foto's nemen van het verzendpakje zodra het leeg is, vanuit 4 richtingen zoals op bijliggend beeld aangegeven wordt.
 • Al deze informaties per e-mail aan Santi-shop opsturen, met melding van het bestelnummer.
 • Alle producten en het verzendpakje bewaren tot Santi-shop u het besluit voor het verdere verloop van zaken gegeven heeft.

Enkel producten die onbruikbaar of ongeschikt voor consumptie gemaakt werden zullen in aanmerking voor terugbetaling kunnen komen. Andere terugbetalingsklachten zullen als niet ontvankelijk beschouwd worden.

Niet ontvangen pakjes

Na de zending door Santi-shop van de e-mail met de verzendingsparameters van uw bestelling beschikt u over een maximum termijn van 20 dagen voor Europa en 40 dagen buiten Europa om Santi-shop een niet ontvangen pakje te melden. Na deze termijn zal elk bezwaar als niet ontvankelijk beschouwd worden.

BELANGRIJK: vergeet a.u.b. niet de toegezonden link te gebruiken om uw pakket te lokaliseren, zijn etappes en eventuele leveringsproblemen na te volgen .

Niet ontvangen of niet afgehaalde pakjes wegens tekort aan verzendingsopvolging door de klant zullen onderworpen worden aan de in de " Algemene Verkoopsvoorwaarden " beschreven procedure.

Indien de online opvolging een probleem vermeldt of onvolledig is, gelieve Santi-shop zo snel mogelijk een e-mail toe te zenden met titel "Pakket nn-xxxxx niet ontvangen". Het Santi-shop team zal zich inspannen om u te helpen uw pakket te lokaliseren.

Indien het pakket niet wordt teruggevonden zal Santi-shop u terugbetalen of een nieuw pakket toesturen zodra het niet gevonden pakket als verloren wordt beschouwd.

Opvolging van de bestelling

U beschikt over de volgende middelen om de status van uw bestelling te volgen.

 • De E-mail met bestellingsbevestiging. Dit bericht bevestigt de registratie van uw bestelling en bevat de gegevens: adressen, producten en prijzen (definitieve prijs, BTW inbegrepen). In geval u deze E-mail niet ontvangt, gelieve de juistheid van het E-mail adres gebruikt bij de aanmelding na te gaan evenals het anti-spam filter en de spambox van uw E-mailprogramma.
 • De intermediaire E-mails over de staat van de bestelling (indien van toepassing).
 • De verzendingsbevestigings-E-mail. Als u de keuze "Afhaling door de klant" heeft gekozen, verwittigt dit bericht u van de beschikbaarheid van uw pakje. Anders deelt het u mede dat het pakje aan de transporteur werd overhandigd en geeft het u opvolgingsnummer en -link, en de verzendingswijze.
 • De slot-E-mail met de rekening in PDF-formaat.
 • Uw account op Santi-shop. Begeeft u zich op " Welkom, meldt u zich aan/Mijn account " (link beschikbaar bovenaan al onze webpagina's) om de status van uw lopende bestellingen te raadplegen.

Voor aanvullende informatie over de opvolging van uw bestelling: contacteert ons.

We kijken er naar uit u te mogen bedienen.

Laatste update: 01/05/2020.