info@santi-shop.eu 
 • |
 • Santishop
 •  
 • |
 •  +32(0) 10.23.33.50             

LOGOS

U zult hieronder een korte voorstelling vinden van de merken en een link naar hun Nederlandse website (als die bestaat).

DE BIOLOGISCHE LOGOS

/images/logobio/ab_rect.gif

Het logo AB is het eigendom van het Franse landbouwministerie. Het label AB ( Agriculture biologique), wordt aan de producten toegekend die minstens 95% bestanddelen afkomstig van de biologische landbouw bevatten. Het betreft de landbouwproducten en de voedingswaren.

Meer.

/images/logobio/ecocert.gif

ECOCERT is een instantie van controle en certificatie, waarvan de activiteit om die reden door de Overheid en de wetgeving begeleid wordt. Ecocert controleert de naleving van de lastenboeken door aangekondigde jaarlijkse bezoeken en onaangekondigde op elk moment mogelijke bezoeken om de installaties, percelen, gebouwen, vervaardigingsmethoden bestanddelen, boekhouding, verpakking, vervoer enz. te controleren.

Meer.

/images/logobio/natpro.gif

Het label Nature et Progrès is meer eisend dan het label Biologische Landbouw. Hij betreft de voedingsmiddelen en, sinds 1998, de cosmetica. Nature et Progrès is een vereniging die landbouwproducenten, cosmeticafabrikanten en verbruikers groepeert. Hun doel is producten te vervaardigen die de wetten van de natuur eerbiedigen en zo weinig mogelijk synthese-elementen gebruiken. Het verkrijgen van het label is gebonden aan controles die door een onafhankelijke instantie verricht worden.

De gewaarborgde cosmeticaproducten bevatten noch petrochemische samenstellingen, noch syntheseproducten, noch parfums of synthetische kleurstoffen. De plantaardige bestanddelen zijn uiteraard biologisch.

Het lastenboek betreft eveneens het milieuvriendelijk beheer van de productie.

Meer.
Nature et Progrès Belgique

/images/logobio/Bio_Europe.gif

Sinds 1 juli 2012 is dit nieuw EU-logo voor biologische producten verplicht voor alle voorverpakte biologische voedingsmiddelen die in EU-lidstaten zijn geproduceerd en aan de opgelegde normen voldoen. In het gezichtsveld van het logo moeten ook het codenummer van het controleorgaan en de teeltlocatie van de grondstoffen worden vermeld.

Meer.

/images/logobio/bdih_fr.gif

BDIH is de bondsvereniging van de Duitse commerciële en industriële ondernemingen voor de geneesmiddelen, dieetproducten, voedselcomplementen en lichaamsverzorgingen. Deze ondernemingenvereniging, gecreëerd in 1951, heeft een werkgroep die zich wijdt aan de natuurlijke cosmetica en in 2001 de criteria voor het label "gecontroleerde natuurlijke cosmetica" bepaalde.

De cosmetische producten worden door onafhankelijke controle-instituten gekeurd. Voor de plantaardige bestanddelen, richt de keus zich naar biologische teelt wanneer de bestanddelen in voldoende hoeveelheid beschikbaar zijn.

Het label verbiedt de tests op dieren en het gebruik van bestanddelen afkomstig van dode dieren. De gelabeliseerde cosmetica bevat noch synthetische kleurstoffen, noch synthetische parfums, noch silicone of bijproducten van petroleum.

Meer.

/images/logobio/NATRUE.png

NATRUE is een internationale vereniging zonder winstoogmerk die ernaar streeft de natuurlijke huidverzorging te bevorderen en te beschermen. Zij stelt drie certificering niveaus:

 • NATUURLIJKE COSMETICA
 • NATUURLIJKE COSMETICA MET EEN BIOLOGISCH AANDEEL
 • BIOLOGISCHE COSMETICA.

Het label NATRUE garandeert:

 • Natuurlijke en biologische ingrediënten
 • Zachte vervaardigingsprocedures
 • Milieuvriendelijke praktijken
 • Geen synthetische kleur- en geurstoffen
 • Geen producten afgeleid van de petrochemie (paraffine, peg, -propyle-, -alkyle-, enz.)
 • Geen silicone olie noch silicone derivaten
 • Geen genetisch gemodificeerde organismen (op basis van Europese normen)
 • Geen bestraling van het eindproduct noch van zijn plantaardige ingrediënten.
 • De producten mogen niet op dieren getest worden. (Gedetailleerde informatie)

Meer.

/images/logobio/cosmebio.gif

De Franse beroepsvereniging Cosmébio, die hoofdzakelijk cosmeticafabrikanten groepeert, heeft in 2002 een label voor natuurlijke cosmetica opgesteld. De controle wordt verricht door onafhankelijke en erkende waarborginstanties zoals Ecocert .

Het label Cosmébio ECO garandeert:

 • minstens 95% natuurlijke bestanddelen.
 • minstens 5% biologische bestanddelen op het eindproduct.
 • en 50% biologische bestanddelen op het totaal van de plantaardige bestanddelen.

Het label Cosmébio BIO garandeert:

 • minstens 95% natuurlijke bestanddelen.
 • minstens 10% biologische bestanddelen op het eindproduct.
 • en 95% biologische bestanddelen op het totaal van de plantaardige bestanddelen.

De verboden bestanddelen in de gelabeliseerde producten Cosmebio zijn siliconen (verontreinigende stoffen), GGO, synthetische conserveermiddelen, kleurstoffen of parfums evenals de bestanddelen afkomstig van petroleum.

Er is een verdraagzaamheid van 5% synthetische bestanddelen die in een beperkende lijst worden gekozen. De vervaardigingsprocédés moeten milieuvriendelijk zijn. Tests op dieren zijn verboden. Het label Cosmebio is het minst eisend van de labels voor natuurlijke cosmetica. Dit label garandeert niet dat de cosmetica volkomen natuurlijk of volkomen biologisch is.

Meer.

/images/logobio/demeter.gif

De producten gelabeliseerd Demeter eerbiedigen het lastenboek van biologische landbouw plus de criteria van de biodynamische landbouw. Het label betreft eveneens de cosmetica waarvan de componenten Demeter gelabeliseerd zijn.

Het label Demeter is internationaal. De producenten worden gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instanties zoals Ecocert.

Meer.

/images/logobio/fairtrade.gif

Fairtrade is het logo van de rechtvaardige handel die gebaseerd is op het idee dat wie werkt recht heeft op een rechtvaardig loon dat hem, net als zijn familie, een bestaan waarborgt overeenkomstig met de menselijke waardigheid. Het hele systeem berust op verschillende grote principes van duurzame ontwikkeling: een decente aankoopprijs aan de producent, de voorfinanciering van de bestellingen, duurzame betrekkingen tussen economische partners, de waarborg van de fundamentele rechten van werknemers, de transparantie in de oorsprong van het product en de verschillende stappen van zijn verhandeling, een milieuvriendelijke productie en tenslotte (en vooral) kwaliteit producten voorgesteld aan de verbruikers.

Meer.

INCI

INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) is de internationale namenlijst van de cosmetische bestanddelen. Deze namenlijst werd in 1973 ontworpen en wordt bijgehouden door CTFA ( Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association), Amerikaanse vereniging die fabrikanten van cosmetica groepeert. In Europa is zijn gebruik verplicht voor de cosmetica sinds 1998: alle cosmetica moet op haar verpakking de volledige lijst geven van haar bestanddelen, in afnemende orde en onder hun benaming INCI.

De aanwijzing van alle bestanddelen maakt het mogelijk te weten wat de cosmetica juist bevat en die samenstellingen te vinden die allergieën kunnen veroorzaken. De namenlijst INCI is in twee talen geschreven: het Latijn voor de uittreksels van planten en het Engels voor de namen van moleculen en de gebruikelijke namen. Per overeenkomst, worden de geparfumeerde bestanddelen onder de naam "parfum" gegroepeerd, zonder ze uitvoerig te beschrijven. De kleurstoffen worden door een "Color Index" aangewezen die wordt geschreven CI gevolgd door een getal van 5 cijfers.

Voor meer informatie:
https://www.ncv-cosmetica.nl/cosmetica/samenstelling-en-ingredienten/
http://www.beaute-test.com/composant.php (FR)
http://www.oshun.ca/inci.html (EN)
http://www.oshun.ca/info.html (EN)
http://www.soapnuts.com/inci.html (EN)

/images/logobio/not_animal_tested.gif

De Humane Cosmetics Standard (HCS) is wereldwijd de enige internationale referentie voor toiletartikelen of cosmetische producten "niet getest op dieren". Deze norm kwam tot stand in 1998 door een internationale coalitie van organisaties van verschillende landen van de Europese Unie en Noord-Amerika voor de bescherming van dieren, met inbegrip van de Europese Coalitie om op te houden met dierlijke experimenten.

Meer.

/images/logobio/astma-allergi.gif

De producten met deze label zijn gecertificeerd niet-allergischwerkend, dit gebaseerd op de lijst van cosmetica ingrediënten die allergische reacties kunnen veroorzaken.

Meer.

Partners websites